Info puppies

PUPINFORMATIE

 

Laurence Bostyn

Rue L sturbautstraat 36 9600 Ronse/ Renaix

tel : 0483/002 366 of 055/214370

 

 

FOKREGLEMENT & PUPINFORMATIE


Elk clublid van meer dan zes maanden dat een nest pyreneese herders fokt is, naast de reglementen van de K.K.U.S.H., gehouden deze regels te volgen.

• Pups moeten gefokt worden onder onberispelijke sanitaire omstandigheden, aangepast aan de eisen van ons ras (d.w.z. rekening houdend met de rusticiteit).

• Om gebruik te maken van de Pupinformatie van de club , dient U de volgende punten te respecteren:

• Elke fokker, ook incidenteel, brengt binnen 15 dagen na de geboorte de pupinfo op de hoogte van de samenstelling van het nest : dus alle pups die geboren zijn (de gele kopie van de dek- en geboorteaangifte van de K.K.U.S.H. dient U aan de club te zenden).

• De fokker brengt de pupinfo zo snel mogelijk op de hoogte zodra er geen pups meer beschikbaar zijn.

 

• De fokker dient formeel de pupinfo van de C.L.P.H. op zo'n kort mogelijke termijn, doch ten laatste 4 maanden na de geboorte, de volgende gegevens te verstrekken ALLE gegevens betreffende de kopers of nieuwe eigenaren van de pups : waarvan minimaal naam-voornaam-adres en telefoonnummer. Indien een of meer pups bij de fokker blijven dient dit ook gemeld te worden.

• De fokker verplicht zich bij elke overdracht van een Pyreneese herder de nieuwe eigenaar een aanmeldingsformulier voor de C.L.P.H. mee te geven. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de pupinfo.

 

Elke fokker, regelmatig of incidenteel, die bovenstaande punten niet zou respecteren kan geen gebruik meer maken van de pupinfo van de club

 

 

DEKKINGEN

Bent U lid en wilt U Uw dekkingen en geboorten vermeld
in het clubblad en op de website van uw club?

Geef deze dan zsm door aan :

Mme BOSTYN Laurence

36, Leopold Sturbautstraat, 9600 Ronse

+32 (0) 55 214370; gsm +32 (0)483 002 366

e-mail: Laurence.Bostyn@telenet.be

Vermeld in ieder geval Uw naam/kennelnaam,
adres, datum dekking/geboorte, volledige naam ouderdieren
en samenstelling van het nest.

Het reglement van de pupinfo blijft verder onverkort van kracht!