Aanmelden
Aanmelden


Lidgeld

 

Effektief lid : 38 €


Fokker : 20 €


Famillie lid : 5 €


Het is verplicht van het inschrijvingsformulier in te vullen in het rubriek « documenten »

en deze de penningmeester sturen getekend met de betalingsbewijs

 

Lidgeld moet betaald worden op de volgende bankrekening :


ASBL club des Amateurs de Bergers des Pyrenees


IBAN BE28 7320 0636 9820


BIC CREGBEBB